Les mer …

Prosjektet ble gjennomført i april-mai av 35 elever på 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 24.mai, og tilgjengelighetsrapport ble distribuert til ordfører og andre berørte instanser.

Les mer …

12 elever fra skolen gjennomførte tilgjengelighetsundersøkelse i Kautokeino 17.april, og
overleverte rapport til ordfører i forbindelse med premieren i Maze 19.april.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført våren 2007, av elever 5.-9.trinn i samarbeid med Kulturskolen i Tana (Innspilling av samisk demoCD), Ordfører i Kautokeino kommune, og Kautokeino skole(Tilgjengelighetsundersøkelse i Kautokeino).

Read More