Prosjektet Mission MacRell arbeider for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og aktiviserer brukerne i forhold til denne.

Prosjektler: Toril Heggen Munk
Prosjektkoordinator/Produsent/Regissør: Harald Sætervoll

Musikal taletekst: Tove Norby Øye Sangtekster/Musikk: Harald Sætervoll Manual for Tilgjengelighetsundersøkelsen:
Kathrine Holt Zachariassen, Toril Heggen Munk og Ole Munk

Oversettere: Nynorsk : Per Alsaker Samisk : Sverre Porsanger Russisk : Dmitrij Polyakov
Engelsk : Jeffrey Wasserman

Les mer …Målet var å kvalitetssikre prosjektmateriellet.
Prosjektet ble utviklet i samarbeid med Ordfører i Hamar, Adm,pedagoger og 36 elever fra 5A og 5B ved Storhamar skole i perioden 2004-2005, med støtte fra Helse og Rehabilitering.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2006 av 36 elever ved 5.og 6.trinn.
Ansatte ved teknisk etat sammen med elevene, gjennomgikk planer for nytt skolebygg med fokus på tilgjengelighet.Premiere 30 nov. Elevene spilte tilsammen 3 forestillinger, og overleverte tilgjengelighetsrapport.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2006 av 6.-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 23.nov og forestillinger 24 nov. Elevene spilte tilsammen 3 forestillinger, og overleverte tilgjengelighetsrapport til ordfører.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2006 av 126 elever ved 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført våren 2006, i samarbeid med NHF Vest, Ordfører i Eid kommune, og 5.6 og 7.trinn v Nordfjordeid skule.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført vinteren 2006 av 47 elever ved 7.trinn, i samarbeid med ordfører.
16.febr : Forestilling for Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, på Skogbruksmuseet i Elverum. Premiere 31 mars og forestillinger 1.og 2.april . Elevene spilte tilsammen 7 forestillinger, og overleverte tilgjengelighetsrapport.

Read More

Les mer …Prosjektet ble gjennomført vinteren 2006 av 75 elever ved 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører.

Read More

Les mer …Prosjektet ble gjennomført jan/febr av 41 elever på 5-6.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 8.febr og forestillinger 9.feb . Elevene spilte tilsammen 3 forestillinger, og overleverte tilgjengelighetsrapport til ordfører.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mars 2009 av 32 elever på mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører.
Premiere 5.mars og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Les mer …Prosjektet ble gjennomført høsten 2007 av 56 elever ved 5-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 6 des, totalt 2 forestillinger for 300 publ, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.