Prosjektet Mission MacRell arbeider for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og aktiviserer brukerne i forhold til denne.

Prosjektler: Toril Heggen Munk
Prosjektkoordinator/Produsent/Regissør: Harald Sætervoll

Musikal taletekst: Tove Norby Øye Sangtekster/Musikk: Harald Sætervoll Manual for Tilgjengelighetsundersøkelsen:
Kathrine Holt Zachariassen, Toril Heggen Munk og Ole Munk

Oversettere: Nynorsk : Per Alsaker Samisk : Sverre Porsanger Russisk : Dmitrij Polyakov
Engelsk : Jeffrey Wasserman

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2007 av 34 norske og 25 elever fra Zapoljarny, som deltok i kor. Dette var et samarbeid mellom Sandnes skole og skole 4 i Zapoljarny.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2007 av 8 teaterelever ved skolen, i samarbeid med ordfører. Regi var ved Ebba Joks.

 

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2007 av 26 elever ved 6.trinn, i samarbeid med ordfører. Regi var ved Kari Renate Nilsen

Premiere 2 nov, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført i nov av 89 elever på.mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører. Premiere 1.nov, forestilling 2.nov, og tilgjengelighetsrapport ble overrakt ordfører.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført okt 2007 av 31 elever ved 6.-7.trinn, i samarbeid med ordfører og
Råd for Funksjondhemmede og lysteknikk Cezary A. Szewczyk. Premiere 25 okt, og forestilling 26.okt.

Read More

Les mer …Prosjektet ble gjennomført i sept av 37 elever på 5.-7.trinn, i samarbeid med bruker-representant Odd Frantzen og ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført i juni av 32 elever på 7.trinn, i samarbeid med ordfører, funksjonshemmedes råd og Samovarteatret. Instruktør Turid Skoglund hadde regi og musikalen ble spilt på Scene 2. Premiere 6.juni og forestilling 7.juni, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert til ordfører.Les mer …

Prosjektet ble gjennomført i april-mai av 35 elever på 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 24.mai, og tilgjengelighetsrapport ble distribuert til ordfører og andre berørte instanser.

Les mer …

12 elever fra skolen gjennomførte tilgjengelighetsundersøkelse i Kautokeino 17.april, og
overleverte rapport til ordfører i forbindelse med premieren i Maze 19.april.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført våren 2007, av elever 5.-9.trinn i samarbeid med Kulturskolen i Tana (Innspilling av samisk demoCD), Ordfører i Kautokeino kommune, og Kautokeino skole(Tilgjengelighetsundersøkelse i Kautokeino).

Read More