Prosjektet Mission MacRell arbeider for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og aktiviserer brukerne i forhold til denne.

Prosjektler: Toril Heggen Munk
Prosjektkoordinator/Produsent/Regissør: Harald Sætervoll

Musikal taletekst: Tove Norby Øye Sangtekster/Musikk: Harald Sætervoll Manual for Tilgjengelighetsundersøkelsen:
Kathrine Holt Zachariassen, Toril Heggen Munk og Ole Munk

Oversettere: Nynorsk : Per Alsaker Samisk : Sverre Porsanger Russisk : Dmitrij Polyakov
Engelsk : Jeffrey Wasserman

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mars 2008 som et samarbeid mellom skuespillere fra Tana Kulturskole og kor fra Kautokeino Kulturskole. 31 elever fremførte musikalen i Kautokeino Kulturhus.

Premiere 12 mars.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mars 2008 som et samarbeid mellom skuespillere fra Tana Kulturskole og 5.trinn ved Karasjok skole.

Premiere 11 mars.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mai-juni 2009 av 55 elever på mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører.

Premiere 17.juni og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Read More

Prosjektet ble gjennomført mai-juni 2009 av 46 elever på 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 11.juni og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører

 

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mai 2009 av 54 elever på mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført mars 2009 av 32 elever på mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører. Premiere 5.mars og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

 

Les mer …

7.trinn gjennomførte prosjektet og hadde premiere 14.april 2011

Read More

Les mer …I samarbeid med Ungdommens Fylkesting i Nordland, Nordland Eldreråd og Råd for Funksjonshemmede i Nordland, gjennomførte prosjektet i Bodø under generasjonskonferansen der 12 februar 2011.

 

Les mer …

6.trinn ved Stange skole gjennomførte prosjektet i samarb med ordfører 14.april 2012

 

Les mer …Gustlife med den første russiske MMR oppfølgende forestilling «Red Shades».
Premiere 16.juni 2012, Nypremiere 25.mai 2013

Read More