LUND OPPVEKSTSENTER Løten kommune

Prosjektet ble gjennomført mai-juni 2009 av 46 elever på 5.-7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 11.juni og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører