Prosjektmappen

«Kulturprojekt På Grensen» er et visjon selskap. Vi skaper dialog om sivilisasjonsverdier i Barentsregionen.