Om projektet

macrell_about.JPG 

Prosjektet Mission MacRell arbeider for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og aktiviserer brukerne i forhold til denne.

Prosjektleder: Toril Heggen Munk
Prosjektkoordinator/Produsent/Regissør: Harald Sætervoll
Musikal taletekst: Tove Norby Øye
Sangtekster/Musikk: Harald Sætervoll
Manual for Tilgjengelighetsundersøkelsen: Kathrine Holt Zachariassen, Toril Heggen Munk og Ole Munk
Oversettere: Nynorsk : Per Alsaker
Samisk: Sverre Porsanger
Russisk : Dmitrij Polyakov
Engelsk : Jeffrey Wasserman

Mission MacRell er et skoleprosjekt mot diskriminering.

Prosjektet er aktivt i Norge og Den Russiske Federasjonen.

Prosjektmateriellet foreligger på Bokmål, Nynorsk, Samisk, Russisk og Engelsk.

Prosjektet er presentert i Miljødep sin rapport fra Pilotkommunesatsningen 2005-2008.

Prosjektet har fått midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Stiftelsen Sophies Minde, Utdanningsdir, Sosial og Helsedir, Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet, Barents Helsefond/Helse- og Omsorgs Dep, Miljø Dep, Sametinget, Den Kulturelle skolesekken Hedmark, og ulike kommunale tilskudd.

Prosjektet eies av NHF Innlandet