Prosjektet Mission MacRell arbeider for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og aktiviserer brukerne i forhold til denne.

Prosjektler: Toril Heggen Munk
Prosjektkoordinator/Produsent/Regissør: Harald Sætervoll

Musikal taletekst: Tove Norby Øye Sangtekster/Musikk: Harald Sætervoll Manual for Tilgjengelighetsundersøkelsen:
Kathrine Holt Zachariassen, Toril Heggen Munk og Ole Munk

Oversettere: Nynorsk : Per Alsaker Samisk : Sverre Porsanger Russisk : Dmitrij Polyakov
Engelsk : Jeffrey Wasserman

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2008 av 27 elever ved 6.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 27.nov, forest 28.nov og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2008 av 45 elever på mellomtrinnet, i samarbeid med ordfører.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2008 av 46 elever ved 5.-6.trinn, i samarbeid med ordfører. 

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført høsten 2008 av 39 elever ved 5.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 30.okt, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører Geir Ove Bakken.

Read More

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført forsommeren 2008 av 52 elever ved 5.-6.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 18.juni, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført våren 2008 av 34 elever ved 7.trinn, i samarbeid med ordfører. Premiere 29.mai, totalt 2 forestillinger, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører. Regissør: Kathrine Kolgrov

Read More

Les mer …

Tilgjengelighetsundersøkelse ble gjennomført av 8 elever i Austertana 8.mai, og rapport

ble overrakt ordfører.

Les mer …

Tilgjengelighetsundersøkelse ble gjennomført av 16 elever i Boftsa 7.mai, og rapport ble overrakt ordfører.

 

Les mer …

Tilgjengelighetsundersøkelse ble gjennomført av 7 elever i Sirma 5.mai, og rapport ble overrakt ordfører.


 

Les mer …

Prosjektet ble gjennomført etterjulvinteren 2008 av 48 elever ved 7.trinn, i samarbeid med ordfører.

Premiere 25.apr, totalt 2 forestillinger, og tilgjengelighetsrapport ble overlevert ordfører.

Read More