SANDNES SKOLE, Sør-varanger kommune

Elever fra skole 3 i Zapoljarny.
Elever fra skole 3 i Zapoljarny.

Prosjektet ble gjennomført høsten 2007 av 34 norske og 25 elever fra Zapoljarny, som deltok i kor. Dette var et samarbeid mellom Sandnes skole og skole 4 i Zapoljarny.

 

 

 

 

 

Elever fra Sandnes skole.
Elever fra Sandnes skole.
Premiere 22 nov, forestilling 23 og samproduksjon i Zapoljarny med skole 3, tilgjengelighets- rapport ble overlevert ordfører.

 

 

 

 

Norske og russiske ledere og pedagoger.
Norske og russiske ledere og pedagoger.