KONDOPOGA KOMMUNE

Из выступления
Из выступления

Prosjektet ble gjennomført vinteren 2009 av 17 elever ved Youth Cultural Center, i samarbeid med SABOTA- Forening for funksjonshemmede og ordfører. Premiere 01.juni09, med overlevering av Rapport fra tilgjengelighetsundersøkelsen til ordfører.  27.juni Macrel-festival I Kondopoga, arrangert av de samme parter.

 

 

 

 

Rapport fra Tilgjengelighetsundersøkelsen ble vist på skjerm før forestillingen
Rapport fra Tilgjengelighetsundersøkelsen ble vist på skjerm før forestillingen

Ledere og aktører
Ledere og aktører

Ordfører i Kondopoga by-region Dmitrij Pavlovitsj Shumatin
Ordfører i Kondopoga by-region Dmitrij Pavlovitsj Shumatin